Ugglan 5 år

Ugglorna är äldst och nästan flygfärdiga för att lämna förskolan.

Våra äldsta barn på förskolan är 5 år och går på våran nya avdelning Ugglan. De har en egen lokal som de vistas i och har pedagogisk verksamhet. De går på utflykt minst 2 gånger i veckan och har förlagt mycket av sin verksamhet utomhus. I och med att 5-åringarna är i en egen grupp kan vi jobba lite extra med att förbereda dem för förskoleklass. 5-åringarna har en del av sina aktiviteter inne i det stora huset och de har även en ”fadderverksamhet” mot våra yngsta barn på Snigeln då de bland annat får träna på samspel, empati och hänsyn.

Ugglorna är kloka, ställer många frågor och älskar att vara utomhus.