Föräldrar

Något som är väldigt viktigt är att ni föräldrar trivs hos oss och att ni känner er trygga när ni lämnar era barn på förskolan. Vi är måna om att ha en bra relation och en öppen dialog till er.

Vi har introduktionssamtal när ditt barn börjar på förskolan, uppföljningssamtal, vi erbjuder föräldrasamtal 1 gång/termin och vi har även föräldramöten.
Men det allra viktigaste mötet har vi i vardagen vid lämning och hämtning av era barn.
Ni föräldrar känner era barn bäst och vet vad de behöver-förskolan ska vara ett komplement till hemmet!

Vi har en Likabehandlingsplan på förskolan. Den finns uppsatt i hallen på respektive avdelning och den finns här på hemsidan under fliken ”vår förskola”. Den är viktig i vårat arbete både med barn, föräldrar och personal.

Varje vår får alla föräldrar svara på en enkät för att vi ska få veta hur ni upplever förskolan och om det är något ni vill att vi ska förbättra. Vi vill att ni ska känna er delaktiga i vår verksamhet och i erat barns lärande och utveckling på förskolan.

Vid ytterdörren utanför småbarnsavdelningen Snigeln sitter en grå postlåda. Där kan man lägga en lapp med tips och idéer, klagomål  eller uppmuntran!