Sjukdom

Blir ert barn sjukt under dagen meddelar vi er.
Det är därför viktigt för oss att vi har aktuella telefonnummer där vi snabbt kan nå er.
Är barnet hemma och är sjukt så vill vi att ni meddelar oss. Vi har telefonsvarare så det går att ringa och tala in ett meddelande närsomhelst på dygnet.

Har barnet feber ska de vara hemma. Det ska ha 1 feberfri dag innan det kommer tillbaka, annars brukar det inte orka med tempot som är på förskolan.

Om ditt barn verkar ha en infektion på gång; näsan börjar rinna och det är trött och hängigt, kan 1 dags vila hemma vara bra för att få bli pigg igen.

Vid magsjuka ska barnet kunna äta och dricka samt ha normal avföring i 2 dygn (48 timmar) innan barnet kommer tillbaka till förskolan. Har syskon eller föräldrar magsjuka önskar vi att ni har barnet hemma tills hela familjen är frisk. Risken är annars att smittan bara går runt, runt och att vi aldrig blir av med bacillerna på förskolan.
Det är ju inte bara barnen som smittar varandra utan pedagogerna blir ju också utsatta för smitta.

För att skydda barnen från smitta är vi utomhus mycket. Frisk luft gör gott för människor men bacillerna gillar det inte!