Sjukdom

Blir ert barn sjukt under dagen meddelar vi er.
Det är därför viktigt för oss att vi har aktuella telefonnummer där vi snabbt kan nå er.
Är barnet hemma och är sjukt så vill vi att ni meddelar oss. Ring eller lägg in på Tyra om sjukfrånvaron.

Har barnet feber ska de vara hemma. Det ska ha 1 feberfri dag innan det kommer tillbaka, annars brukar det inte orka med tempot som är på förskolan.

Om ditt barn verkar ha en infektion på gång; näsan börjar rinna och det är trött och hängigt, kan 1 dags vila hemma vara bra för att få bli pigg igen.

Vid magsjuka ska barnet kunna äta och dricka samt ha normal avföring i 2 dygn (48 timmar) innan barnet kommer tillbaka till förskolan. Har syskon eller föräldrar magsjuka önskar vi att ni har barnet hemma tills hela familjen är frisk. Risken är annars att smittan går runt, runt och att vi aldrig blir av med magsjukan på förskolan.
Det är ju inte bara barnen som smittar varandra utan pedagogerna blir ju också utsatta för smitta.

Nu under pandemin som pågår med covid-19 är vi extra noggranna med hygienen. Tvätta händerna på barnet när ni kommer hemifrån och ska lämna barnet på förskolan.  Vid minsta förkylningssymtom får barnet stanna hemma tills det är helt friskt igen (48 timmar symtomfri). Vi följer rekommendationerna som regeringen utfärdat för alla förskolor/skolor i landet.

För att skydda barnen från att bli sjuka är vi utomhus mycket. Frisk luft gör gott för människor men bacillerna gillar det inte!