Lekens betydelse

I den fria leken får barnen möjlighet att bearbeta sina upplevelser och intryck. All lekforskning påvisar att leken ligger till grund för barnens utveckling.
Vi ger därför stort utrymme åt både fri och strukturerad lek.