Inskolning

När ditt barn fyllt 1 år får det börja på förskolan.

Den första dagen får ni träffa den ansvarige pedagogen för ett introduktionssamtal. Då får ni information om vår verksamhet, hur en dag ser ut hos oss och annat praktiskt som rör barnets förskoletid.  Tillsammans med pedagogen bestämmer ni sedan hur den fortsatta inskolningen läggs upp.

Det finns olika slags inskolningar att använda sig utav. En där du som förälder är med hela dagen och är delaktig i alla olika situationer som rör barnet; den kallas för föräldraaktivinskolning. Sen finns det en mer traditionell inskolning där du och barnet kommer en kort stund de första dagarna och sedan ökar man tiden långsamt. Du som förälder ska då vara ”tråkig” och ointressant och inskolningspedagogen bygger relation med barnet, får det att känna sig trygg och ger det uppmärksamhet.

Alla barn är olika individer med olika behov så vi brukar planera inskolningsupplägget tillsammans med er föräldrar, ni känner erat barn och vet vad som kan passa. Eftersom alla barn är olika är det svårt att säga hur lång tid själva inskolningen tar, men räkna med två veckor. Ibland går det fortare och ibland behöver barnet mer tid.