Värdegrund

Sverige har ett 1000-årigt kristet arv som vi valt att ta till hjälp i vårt arbete med barnen. Den ”Gyllene regeln”, det vill säga ”Allt vad ni vill att andra skall göra mot er, det skall ni också göra mot dem”, visar oss vägen i varje situation. I den kristna värdegrunden hittar vi också stöd för vårt uppdrag  att lära barnen det viktiga ordet ”förlåt” och att bemöta alla människor med respekt.
Att hjälpa och understödja barnen att leva i ett socialt samspel ser vi som ett av vårat viktigaste uppdrag. Personalen är de främsta förebilderna och går före genom att visa respekt, tydlighet och att göra sitt bästa i alla lägen. När något blir ”fel”, vilket det lätt kan bli, är vi noga med att reda ut situationen tillsammans så att det sedan känns bra för alla.