Språk

Språklekar och sagostunder utvecklar barnens förmåga att kommunicera. Det skapar också intresse för bokstäver, siffror och böcker. Det lär barnen bland annat att utveckla sitt ordförråd, lyssna till andra, använda sin fantasi och koncentrera sig. På Noas Ark är vi också noggranna med att lära ut till barnen att använda ett vårdat språk när vi ska kommunicera, utan svordomar och hårda ord.